Demokratia.fi-tietosuojaseloste

Demokratia.fi-sivuston käyttäjärekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • nimi
  • sähköpostiosoite

Materiaalitilauksia koskien tallennetaan lisäksi seuraavat tiedot:

  • katuosoite
  • postinumero- ja toimipaikka
  • puhelinnumero

Käyttäjärekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään sivuston kävijöiltä itseltään ja niitä käytetään materiaalitilausten toimittamiseen ja käyttäjäpalautteiden käsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Henkilötiedot poistetaan, kun materiaalitilaus on toimitettu tai palautteeseen on vastattu, eikä tiedoille ole enää tarvetta.

Henkilötietoja pääsevät käsittelemään sivuston ylläpidosta vastaavat oikeusministeriön virkamiehet sekä sivuston ohjelmistotoimittaja.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Esimerkiksi tietoliikenteen häirintään syyllistyneiden tietoja voidaan luovuttaa rikoksen selvittämistä varten. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Voit pyytää jäljennöksen itseäsi koskevista tiedoista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan sähköisesti, kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Tietojasi pyytäessäsi sinun on osoitettava henkilöllisyytesi ja siten oikeutesi tietojen tarkastamiseen. Voit myös pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietosi palvelusta, tai korjaamaan tai täydentämään niitä. Kerrothan pyynnössäsi, mikä tieto on mielestäsi virheellinen tai puutteellinen, millä perusteella, ja miten tietoa tulisi muuttaa.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Oikeusministeriö
Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit -yksikkö
PL 25
00023 VALTIONEUVOSTO

sähköposti: demokratia.om@gov.fi

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan (yhteystiedot yllä). Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös tietosuojavaltuutetulle (yhteystiedot: www.tietosuoja.fi).

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön ylläpitämissä verkkopalveluissa: http://oikeusministerio.fi/tietosuoja.

Kävijäseuranta:

Sivuston käyttäjistä kerätään kävijätilastoa kolmannen osapuolen tarjoaman analytiikkaohjelmiston (Matomo) avulla. Ohjelmisto ei tallenna evästeitä. Sivuston käytön analyysitietoja ei käsitellä tai tallenneta niin, että yksittäisen käyttäjän voisi tunnistaa. Laitteiden IP-osoitteita ei tallenneta
kokonaisina.

Käyttäjätietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja kerätään sivuston kävijämäärään ja toimivuuden seuraamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. Tilastotietoja kerätään yleisellä tasolla kävijöiden laitteista, selaimista ja toiminnasta sivustolla. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa kerätyistä tiedoista.

Kävijäseurannan ylläpitäjä on Oikeusrekisterikeskus, joka säilyttää kävijäseurannan tietoja valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin palvelimella. Palvelin sijaitsee TietoEvryn konesalissa Euroopan talousalueella. Kävijäseurannan voi estää kokonaan ottamalla selaimen asetuksista käyttöön Älä seuraa – toiminnon (Do not track).