Tillgänglighetsutlåtande för demokrati.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen demokrati.fi och har upprättats / uppdaterats den 12 oktober 2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  • Hanterbarhet: Fokusen vid tangentbordsnavigering är inte alltid synlig.
    Sökfunktionen hör ihop med en service från en annan webbplats och kommer att korrigeras under 2021.
    Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
    WCAG 2.4.7 Synligt fokus
  • Formulär: På webbplatsen finns formulär som på grund av tekniska begränsningar inte uppfyller alla tillgänglighetskrav.
  • PDF-filer: På webbplatsen finns PDF-filer som innehåller brister i tillgängligheten.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till adressen demokratia.om@gov.fi eller genom att använda responsrutan som finns i sidfoten längst ner på vår webbplats.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon (växeln) 0295 016 000