Materialbank

På denna sida finns broschyrer, logotyper, webbannonser och annat material som hänför sig till justitieministeriets elektroniska demokratitjänster. Här finns också kommunikationsmaterial om det europeiska medborgarinitiativet.

Du kan beställa våra avgiftsfria broschyrer för din organisations eget bruk eller för att delas ut i samband med demokratirelaterade evenemang.

Beställ material

Demokrati.fi-broschyrer

Ladda ner pdf-filerna eller så kan du beställa tryckta broschyrer:

Logotyper, webbannonser och anvisningar

Du kan fråga om de grafiska profilerna för logotyperna genom att använda feedbackformuläret längst ner på webbplatsen.

kansalaisaloite_logo_sv

kuntalaisaloite_logo_sv

lausuntopalvelu_logo_sv


otakantaa_logo_sv

Material om det europeiska medborgarinitiativet