Löydä omat vaikuttamisen kanavasi

Demokratia.fi-sivustolta saat ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa ja Euroopan unionissa. Seuraa valmistelua ja vaikuta!

Miten haluat vaikuttaa?

Tutustu demokratiapalveluihin

Löydä vaikuttamisen kanavat

Päätöksenteko kunnassa, valtioneuvostossa ja Euroopan unionissa etenee eri tavoin. Tästä osiosta löydät tietoa päätöksenteosta sekä erilaisia vaikuttamisen kanavia.

Päätöksenteko
kunnassa

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Aloite
ja vireillepano

Valmistelu
ja päätöksenteko

Päätöksenteko
maakunnassa

Tulevia maakuntia johtavat vaaleilla valitut maakuntavaltuustot. Ne päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

Valmistelu
ja päätöksenteko

Valmistelu
valtiotasolla

Valtion viranomaisten tulee kuunnella kansalaisten mielipiteitä esimerkiksi lakien valmistelussa. Kansalaisilla on oltava mahdollisuus valvoa oikeuksiaan ja etujaan sekä vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Kansalaisaloitteella voi ehdottaa uutta lakia, muutosta olemassa olevaan lakiin tai olemassa olevan lain kumoamista.

Aloite
ja vireillepano

Valmistelu
ja päätöksenteko

Päätöksenteko Euroopan unionissa

Euroopan unionissa yleisistä poliittisissa linjauksista päättää Eurooppa-neuvosto. Linjausten perusteella Euroopan komissio tekee esityksen uudesta lainsäädännöstä. Parlamentti käsittelee lakiehdotuksen ja päättää asiasta yhdessä ministerineuvoston kanssa.

Aloite
ja vireillepano

Valmistelu
ja päätöksenteko

Ajankohtaista juuri nyt

Seuraa ja kannata uusimpia aloitteita. Osallistu keskusteluun ja kuulemisiin.
Tutustu lainsäädäntöhankkeisiin.

Osallistumisen tueksi

Suomi.fi-sivustolta löydät tietoa kansalaisten perusoikeuksista, osallistumisesta, vaikuttamisesta ja äänestämisestä. Voit tutustua esimerkiksi vapaaehtoistyön oppaaseen.
Vaalit.fi-sivustolta löydät laajasti ajankohtaista tietoa vaaleista, äänestämisestä ja puolueista. Sivustolla voit tutustua kattavaan vaalien tieto- ja tulospalveluun.
Oikeusministeriön verkkosivuilta saat ajankohtaista tietoa demokratiapolitiikasta, kansalaisten perusoikeuksista, lakien valmistelusta ja säädöspolitiikan kehittämisestä.
Finlex.fi-verkkopalvelussa voit tutustua Suomen ajantasaiseen lainsäädäntöön, tuomioistuinten ratkaisuihin, viranomaispäätöksiin, valtiosopimuksiin ja hallituksen esityksiin.
Avoinhallinto.fi-sivustolta löydät tietoa ja materiaaleja hallinnon avoimuuden ja läpinäkyvyyden kehittämisen tueksi. Sivustoa ylläpitää valtiovarainministeriö.
Yhdenvertaisuus.fi on oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki, josta löydät tietoa ja materiaaleja yhdenvertaisuudesta, syrjimättömyydestä ja hyvistä väestösuhteista.