Rubiikin kuutiota pitelevä käsi
16.6.2016

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen tehtävien yhdistämistä harkitaan

Oikeusministeriö on julkaissut arviomuistion, jossa esitetyin perustein ehdotetaan harkittavaksi yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa–arvovaltuutetun tehtävien yhdistämistä.

Uudistuksen tavoitteena olisi muistion mukaan toiminnan kehittäminen. Yhdistämisen myötä tehtävien sisällöllinen synergia kasvaisi esimerkiksi moniperusteiseen syrjintään liittyvissä asioissa. Yhdistäminen antaisi mahdollisuuden kehittää sisällöllistä toimintaa aiempaa
kokonaisvaltaisemmin sekä edistämistoiminnan että valvonnan osalta. Yhdistämisen myötä myös olemassa olevia resursseja voitaisiin hyödyntää tehokkaammin, vaikuttavuus lisääntyisi erityisesti syrjintäkieltojen valvonnan ja edistämisvelvoitteiden osalta, henkilöstön osaamista voitaisiin sekä hyödyntää laajemmin että kehittää tehokkaammin ja lisäksi asiakkaiden tavoittamisen ja kansalaisten oikeuksiin pääsemisen kannalta on hyvä, että matalan kynnyksen oikeussuojaa saa kaikilla syrjintäperusteilla yhdestä toimistosta.

Oikeusministeriö pyytää asiasta lausuntoja viimeistään 1.7.2016. Lausunnot pyydetään antamaan sähköisesti lausuntopalvelu.fi:ssä.