Luistelijoita jäällä
2.1.2018

Visiona autonominen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta

Kansalaisyhteiskunta on yksi suomalaisen yhteiskunnan kulmakivistä. Oikeusministeriön yhteydessä toimivan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) visiona vuosille 2017–2021 on, että kansalaistoiminta Suomessa on tulevaisuudessakin elävää ja autonomista, ja vahvistaa kaikkien mahdollisuuksia osallistua. Vision mukaan järjestöt edistävät muuttuvassa toimintaympäristössä yhteiskunnan ketterää kehitystä.

Toimintasuunnitelmassaan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE on asettanut strategisiksi tavoitteiksi vahvistaa kansalaisyhteiskunnan autonomiaa ja elinvoimaisuutta sekä  tunnistaa globaaleja muutostekijöitä.

Lue lisää KANEn tavoitteista ja toiminnasta oikeusministeriön verkkosivuilla:

KANEn verkkosivut

KANEn toimintasuunnitelma 2017-2021

 


Jaa somessa

Share on Facebook7Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0