Lainsäädäntö

Lakien säätäminen ja valmistelu voi tuntua monimutkaiselta ja tavalliselle ihmiselle kaukaiselta työltä, mutta todellisuudessa siihen voi osallistua myös itse. Kansalaisaloite.fi on hyvä paikka aloittaa mieleistensä epäkohtien korjaaminen.

Suomessa lait säätää ja niitä voi muuttaa eduskunta. Lakien säätäminen on eduskunnan keskeisin tehtävä ja se tehdään täysistunnoissa. Lait kuitenkin valmistellaan aina siinä ministeriössä, jota asia koskettaa.

Millä perusteella lakeja säädetään tai otetaan käsittelyyn?

Suurin osa voimaan tulevista lakimuutoksista tai uusista laeista on saanut alkunsa hallituksen esityksistä. Lainvalmistelu voi kuitenkin alkaa myös kansanedustajan tai kansan tekemästä lakialoitteesta. Aloite etenee erilaisten valmisteluvaiheiden kautta eduskunnan käsittelyyn tai jää matkan varrelle, jos valmistelussa niin päätetään. Aloite lain säätämiseksi tai muuttamiseksi voi perustua esimerkiksi hallitusohjelmaan, EU-tason säädöksiin, kansanedustajan esittämään asiaan tai kansalaisaloitteeseen.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn, mikäli se saa puolessa vuodessa tuekseen vähintään 50 000 kannattajaa eli allekirjoitusta.

Kuka tahansa äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä aloitteen ja käyttää siinä  kansalaisloite.fi-palvelua. Allekirjoituksia aloitteeseen voi kerätä sähköisesti tai perinteisesti paperilla ja kynällä. Samalla tavalla kuka tahansa äänioikeutettu voi kannattaa haluamaansa aloitetta.