Vaikuttaminen Euroopassa

Euroopan yhteisiin asioihin on mahdollista vaikuttaa samaan tapaan kuin Suomen kansalaisella on mahdollisuus vaikuttaa Suomen asioihin.

Euroopan unioniin kuuluvat 28 jäsenvaltiota ovat antaneet Euroopan unionille tiettyjä tehtäviä ja luovuttaneet sille toimivaltaa. Toimivallan nojalla toimielimet myös tekevät päätöksiä perussopimuksissa määrätyissä asioissa. EU:ssa tehdyt päätökset vaikuttavat välittömästi jäsenvaltioissa ja niitä ei pääsääntöisesti enää hyväksytetä maiden omissa parlamenteissa.

EU:lla on neljä tärkeintä päätöksentekoelintä: Eurooppa-neuvosto eli käytännössä EU:n huippukokoukset, Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto, joka edustaa jäsenvaltioita, Euroopan parlamentti, joka edustaa kansalaisia ja Euroopan komissio, jonka tehtävänä on edustaa ja ajaa EU:n etua.

Pieni ihminen voi vaikuttaa suuressa Euroopassa

Euroopan parlamentilla on vetoomusportaali, jonka kautta kansalaiset voivat olla yhteydessä parlamenttiin ja käyttää oikeuttaan esittää vetoomus. Vetoomusoikeus on kaikkien unionin kansalaisten ja asukkaiden perusoikeus, joka on vahvistettu perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa.

Vetoomusten avulla parlamentti voi seurata lainsäädännön soveltamista, ja miten EU:n toimielimet vastaavat kansalaisten huolenaiheisiin.

EU:n kansalainen voi myös tehdä eurooppalaisen kansalaisaloitteen. Aloite menee komission käsittelyyn, kun sen takana on miljoona ihmistä vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita. Kansalaisaloitteen voi laittaa pystyyn kansalaistoimikunta, joka koostuu vähintään seitsemästä EU:n kansalaisesta, jotka asuvat vähintään seitsemässä eri jäsenvaltiossa. Allekirjoitusten keräämiseen on aikaa yksi vuosi.

Kansalainen voi myös pyytää lisätietoja Euroopan parlamentin toiminnasta ja lisäksi seurata, mistä muut eurooppalaiset ovat olleet kiinnostuneita parlamentin oman Ask EP -yksikön kautta. Lisäksi Euroopan kansalainen saa äänensä kuuluviin Sinun äänesi Euroopassa -sivuston kautta. Sivuston kautta pääsee osallistumaan moniin kuulemisiin ja antamaan muuta palautetta EU:n toimintapolitiikoista niiden suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa.