Demokratia

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Demokratiassa kansalaisten pitää päästä vaikuttamaan, mutta miten pieni ihminen voi vaikuttaa maan asioihin? Monellakin tapaa.

Kaikki tietävät, että Suomi on demokratia, mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Demokratia on esimerkiksi arvoja, yksilönvapautta, kansalaisten poliittisia oikeuksia, sananvapautta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Demokratia on myös tapa valita päättäjät. Suomessa on käytössä edustuksellinen demokratia, eli kansalaiset valitsevat yhdessä vaaleilla keskuudestaan päätöksentekijät.

Ennen kaikkea demokratia on keskustelua. Päättäjät eivät voi vain keskustella keskenään, vaan keskusteluun tarvitaan mukaan kansalaisia. Demokratia kehittyy muun yhteiskunnan mukana, ja myös keinot osallistua yhteiseen keskusteluun ovat nykyään entistä paremmat.

Kansalaisten osallistuminen on tehty monin tavoin helpoksi. Tämä verkkosivu kokoaa yhteen kansalaisvaikuttamisen verkkopalvelut, joiden avulla kenen tahansa on mahdollista tuoda esiin mielipiteensä yhteisten asioiden hoidosta.

Halusit sitten ottaa kantaa päätöksiin jo valmisteluvaiheessa, pyytää lausuntoja sähköisesti, tehdä kansalais- tai kuntalaisaloitteen tai olet nuori, jolla on idea, voit käyttää verkkopalveluitamme apunasi.

Demokratiaan kuuluu mahdollisuus vaikuttaa. Mikä on sinun tapasi?