Äänestäminen

Vaaleissa uurnat täyttyvät äänistä, joilla kansalaiset valitsevat keskuudestaan ne, jotka päättävät yhteisistä asioista.

Suomessa eduskuntavaalit ja kuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein, europarlamenttivaalit viiden vuoden ja presidentinvaalit kuuden vuoden välein. Vaaleja järjestetään myös yhdistyksissä, järjestöissä tai yrityksissä, kun niissä valitaan luottamushenkilöitä erilaisiin päätöksiä tekeviin tehtäviin ja elimiin.

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus Suomessa

Yleinen äänioikeus tarkoittaa, että äänioikeus on kaikilla yhteisön jäsenillä. Yhtäläinen äänioikeus puolestaan tarkoittaa, että jokaisella äänestäjällä on käytettävissään yksi ääni, joka on samanarvoinen kaikkien äänioikeutettujen kesken.

Vaalisalaisuus

Vaalit ovat aina salaiset. Kukaan ei saa tietää, kenelle äänestäjä on äänensä antanut tai onko hän äänestänyt tyhjää.Sen sijaan tieto siitä, onko äänioikeutettu käyttänyt äänioikeuttaan eli käynyt äänestämässä, ei kuulu vaalisalaisuuden piiriin.

Oma äänestyslippu pitää käydä pudottamassa uurnaan aina itse. Ketään ei voi valtuuttaa äänestämään puolestaan.

Henkilökohtainen äänimäärä ei aina ratkaise läpimenijää

Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa muissa kuin presidentinvaalissa. Siksi on mahdollista, että esimerkiksi eduskuntavaaleissa ehdokkaalta jää saamatta kansanedustajan paikka, vaikka hän olisi itse kerännyt paljon ääniä, mutta hänen edustamansa puolue ei ehdokaslistallaan ole yhteisesti saanut riittävästi  ääniä.  Näin siksi, että jokainen puolue tai muu ryhmittymä saa sen määrän edustajia kuin mitä sen vaaleissa saama äänimäärä suhteessa muihin ryhmittymiin edellyttää. Jos puolue saa kaikista annetuista äänistä kaksikymmentä prosenttia, sen tulisi saada noin kaksikymmentä prosenttia jaossa olevista edustajanpaikoista.

Suhteellista vaalitapaa noudatetaan muissa paitsi presidentinvaaleissa. Presidentiksi nousee aina eniten ääniä saanut ehdokas. Mikäli ensimmäisellä vaalikierroksella kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta kaikista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahdelle eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle.