11.7.2018

Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa järjestöjen toimintaympäristöä

Tuija Brax on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa sote- ja maakuntamallissa. Selvityksen loppuraportissa korostuu järjestöjen, maakunnan ja kunnan välisen yhteistyön merkitys. Selvitystyön myötä on havaittu kokonaisvaltainen tarve kartoittaa sote-alan järjestöjen toimintaedellytyksiä Suomessa. Brax antaakin raportissaan paitsi sote-malliin, myös laajemmin järjestöjen rooliin liittyviä ehdotuksia.

Lue lisää

sosiaali- ja terveysministeriön tiedote (5.7.2018)