osallistujia tulevaisuuden kyselytunnilla
15.1.2018

Kansalaiskeskustelut ovat tärkeä osa demokratiaa

Suomi 100 -juhlavuoden avainviestinä oli ”Suomi on hyvä maa. Juhlitaan satavuotiasta yhdessä”. Juhlavuoden loppuhuipennuksena suomalaista arvoyhteisöä ja toimivaa demokratiaa haluttiin näkyvästi juhlistaa, ja yhdessä-teeman mukaisesti kansalaisille haluttiin luoda mahdollisuus osallistua juhlavuoteen. Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanke muodosti jatkeen maaliskuussa toteutetuille Suomi 100 -demokratiaviikoille ja niiden käynnistämälle, demokratiaa koskevalle aktiiviselle keskustelulle.

Hankkeen päätavoitteena oli osana Suomi 100 -juhlavuotta tuoda esiin dialogisuutta toimivan demokratian perusedellytyksenä. Hankkeen myötä keskeisten toimijoiden ymmärrys, tieto ja osaaminen kasvoivat siitä, miten kansalaiskeskusteluja voidaan hyödyntää paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Oikeusministeriö ja Sitra jatkavat hankkeessa kehitettyjen mallien käyttöönottoa sekä kartoittavat mahdollisuuksia hyödyntää niitä alueuudistuksessa ja valtioneuvoston tasolla.

Hankkeessa toteutettiin viestintäkampanja, joka koostui blogisarjasta, pamfletista ja nuorille suunnatusta sosiaalisen median kampanjasta. Eri puolilla Suomea järjestettiin kuusi paikallista demokratiatapahtumaa ja Helsingin Sanomien verkkosivuilla kaikille avoin verkkokeskustelu, jotka yhdessä muodostivat Suomi 100 -keskustelusarjan. Hanke huipentui Tulevaisuuden kyselytuntiin eduskunnan Pikkuparlamentissa 27.11.2017.

Hankkeen tuotoksina syntyi pamfletti Demokratiassa kuplii. Dialogin mahdollisuus suomalaisessa digiyhteiskunnassa, päätöksentekijöille ja viranomaisille suunnattavaa opas-/tukimateriaalia dialogisten keskustelujen hyödyntämiseksi paikallisessa, alueellisessa ja valtiollisessa päätöksenteossa, ensimmäinen versio rakentavan yhteiskunnallisen keskustelutavan konseptista, sekä viestintämateriaaleja (mm. blogisarja ja Youtube-sketsi). Sitra ja oikeusministeriö jatkavat konseptin ja tukimateriaalin päivittämistä vuoden 2018 aikana.

Hankkeen koordinoinnista vastasi oikeusministeriö. Hankekumppaneita olivat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -sihteeristö ja valtiovarainministeriö. Hankkeen loppuraportti ja siihen liittyvät materiaalit löytyvät valtioneuvoston hanketietopalvelusta.