8.6.2016

Anna-Maria Pasanen: Kotoutuminen on muutakin kuin kieliopintoja ja työpaikkoja

Kotoutumisesta puhutaan nykyään yhä enemmän, mutta keskustelussa jää usein tarkentamatta, mitä kotoutumisella itse asiassa tarkoitetaan. Kielitaito ja työ- tai opiskelupaikka ovat kieltämättä tärkeitä, mutta aitoon osallisuuteen yhteiskunnassa kuuluu muutakin.

Kuvakooste Vaivatonta vaikuttamista -hankkeen koulutuksistaJo heti Suomeen saapumisen alkuvaiheessa maahan muuttaneen olisi tärkeää päästä kanssakäymisiin paikallisten ihmisten kanssa. Virallisissa määritelmissä puhutaan kohtaamisista. Arkikielellä se tarkoittaa esimerkiksi naapureille juttelemista ja ystävien löytämistä. Ajan myötä ihmisille herää usein myös tarve vaikuttaa heitä itseään ja omaa elinympäristöään koskeviin asioihin. Haasteena on, ettei kaikilla maahan muuttaneilla ole tietoa suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän toiminnasta. Monelle on epäselvää, mistä asioista päätetään paikallisella ja mistä puolestaan valtakunnallisella tasolla ja mihin kaikkiin asioihin ylipäätään voi vaikuttaa.

Jos Suomeen saapuminen on tapahtunut oppivelvollisuusiän loppupuolella tai sen jälkeen, ei kukaan viranomainen ole vastuussa yhteiskunnallisen tiedon tarjoamisesta. Ja vaikka tietoa olisikin alkuvaiheessa tarjolla, ei aika ole silloin oikea, kun voimavarat kuluvat arjen sujuvuuden rakentamiseen. Parempi hetki yhteiskunnallisten vaikuttamistaitojen opettelemiselle on hieman myöhemmin, kun muut jokapäiväiseen elämään vaikuttavat asiat ovat jo hieman paremmassa järjestyksessä.

Kotoutuminen on osallistumista, ei eristämistä

Yksi hyvä tapa oppia vaikuttamistaitoja on osallistua yhdistysten toimintaan. Vapaaehtois- ja luottamustehtävissä omaksuu arvokasta tietoa ja taitoa, jota muualta on hankalaa saada. Lisäksi yhdistysten kautta voi olla helpompaa saada oma äänensä kuuluviin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Muun muassa tästä syystä Suomen Pakolaisapu ja Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO järjestävät tänä keväänä vaikuttamiskoulutuksen ETNOn jäsenyhdistyksille. Tulokset ovat olleet lupaavia, kun jo olemassa ollutta vaikuttamishalua on tuettu käytännön tietotaidolla siitä, miten ylipäätään voi ja kannattaa vaikuttaa. Mielestäni vastaavaa koulutusta tuleekin jatkossa tarjota yhdistyksille nykyistä laajemmin.

Sekä yksilön oma motivaatio että viranomaisten vastuu ovat kotoutumisen onnistumisessa oleellisia. Emme kuitenkaan saa unohtaa kolmannen sektorin tarjoamia mahdollisuuksia ja ihan meidän kaikkien vastuuta. Ystävällinen hymy ja avun tarjoaminen uudelle naapurille eivät maksa mitään, mutta niiden vaikutukset voivat näkyä kotoutumisen onnistumistarinoina vielä vuosikymmentenkin päästä. Ei ohjata maahan muuttaneita omiin harrastuksiinsa tai yhdistyksiinsä, vaan pyydetään heitä rohkeasti mukaan kaikkeen siihen, mitä me muutenkin tekisimme.

Lue lisää

Artikkelin on kirjoittanut Anna-Maria Pasanen, joka toimii Suomen Pakolaisavun vaikuttamistoiminnan suunnittelijana. Tänä keväänä hän kouluttaa alueellisten etnisten suhteiden neuvottelukuntien jäsenjärjestöjä vaikuttamistyöhön Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNOn Vaivatonta vaikuttamista -projektissa.

Yksi kommentti aiheesta “Anna-Maria Pasanen: Kotoutuminen on muutakin kuin kieliopintoja ja työpaikkoja

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *