Löydä omat vaikuttamisen kanavasi

Demokratia.fi-sivustolta saat ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa ja Euroopan unionissa. Seuraa valmistelua ja vaikuta!

Miten haluat vaikuttaa?

Tutustu demokratiapalveluihin

Löydä vaikuttamisen kanavat

Päätöksenteko kunnassa, valtioneuvostossa ja Euroopan unionissa etenee eri tavoin. Tästä osiosta löydät tietoa päätöksenteosta sekä erilaisia vaikuttamisen kanavia.

Päätöksenteko
kunnassa

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Aloite
ja virellepano

Valmistelu
ja päätöksenteko

Päätöksenteko
maakunnassa

Tulevia maakuntia johtavat vaaleilla valitut maakuntavaltuustot. Ne päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

Valmistelu
ja päätöksenteko

Valmistelu
valtiotasolla

Valtion viranomaisten tulee kuunnella kansalaisten mielipiteitä esimerkiksi lakien valmistelussa. Kansalaisilla on oltava mahdollisuus valvoa oikeuksiaan ja etujaan sekä vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Kansalaisaloitteella voi ehdottaa uutta lakia, muutosta olemassa olevaan lakiin tai olemassa olevan lain kumoamista.

Aloite
ja virellepano

Valmistelu
ja päätöksenteko

Päätöksenteko Euroopan unionissa

Euroopan unionissa yleisistä poliittisissa linjauksista päättää Eurooppa-neuvosto. Linjausten perusteella Euroopan komissio tekee esityksen uudesta lainsäädännöstä. Parlamentti käsittelee lakiehdotuksen ja päättää asiasta yhdessä ministerineuvoston kanssa.

Aloite
ja virellepano

Valmistelu
ja päätöksenteko

Ajankohtaista juuri nyt

Seuraa ja kannata uusimpia aloitteita. Osallistu keskusteluun ja kuulemisiin.
Tutustu lainsäädäntöhankkeisiin.

Seuraa ja kannata kansalaisaloitteita

Selaa ja kommentoi nuorten ideoita

Eurooppalaiset kansalaisaloitteet

12.11.2018
Mandatory food labelling Non-Vegetarian / Vegetarian...
2.10.2018
Eat ORIGINal! Unmask your food

Vetoomukset Euroopan parlamentille

2.10.2018
Vetoomus nro 0204/2018, Giampiero Tola, Italian kansalainen...
2.10.2018
Vetoomus nro 0375/2018, S. M., Saksan kansalainen...

Vastaa nuoria koskeviin kyselyihin

Kerro mielipiteesi EU-politiikasta

18.12.2018
Evaluation of EU legislation on design protection
14.12.2018
Evaluation of the Eel Regulation

Euroopan komission lakihankkeet

12.10.2018
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin...
12.10.2018
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta otettavasta...

Osallistumisen tueksi

Suomi.fi-sivustolta löydät tietoa kansalaisten perusoikeuksista, osallistumisesta, vaikuttamisesta ja äänestämisestä. Voit tutustua esimerkiksi vapaaehtoistyön oppaaseen.
Vaalit.fi-sivustolta löydät laajasti ajankohtaista tietoa vaaleista, äänestämisestä ja puolueista. Sivustolla voit tutustua kattavaan vaalien tieto- ja tulospalveluun.
Oikeusministeriön verkkosivuilta saat ajankohtaista tietoa demokratiapolitiikasta, kansalaisten perusoikeuksista, lakien valmistelusta ja säädöspolitiikan kehittämisestä.
Finlex.fi-verkkopalvelussa voit tutustua Suomen ajantasaiseen lainsäädäntöön, tuomioistuinten ratkaisuihin, viranomaispäätöksiin, valtiosopimuksiin ja hallituksen esityksiin.
Avoinhallinto.fi-sivustolta löydät tietoa ja materiaaleja hallinnon avoimuuden ja läpinäkyvyyden kehittämisen tueksi. Sivustoa ylläpitää valtiovarainministeriö.
Yhdenvertaisuus.fi on oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki, josta löydät tietoa ja materiaaleja yhdenvertaisuudesta, syrjimättömyydestä ja hyvistä väestösuhteista.