28.5.2015

Lausuntopalvelu.fi entistä käyttäjäystävällisemmäksi

Lausuntopalvelu.fi on yksi oikeusministeriön kehittämistä sähköisistä demokratiapalveluista. Kunnat, ministeriöt sekä valtion virastot ja laitokset voivat julkaista lausuntopalvelu.fi:ssä lausuntopyyntöjä esimerkiksi lainvalmisteluhankkeista […]

27.5.2015

SADe-kiertue vierailee 9. kesäkuuta Tampereella

Miten kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun voisi helpottaa? Kuinka hallinnon ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta voisi vauhdittaa? Millaisia verkkovaikuttamisen keinoja […]

21.5.2015

Ota kantaa demokratia.fi:n uudistukseen!

Oikeusministeriön ylläpitämää verkkosivua demokratia.fi uudistetaan. Uudistamisehdotuksia on mahdollista kommentoida kaikille avoimessa kyselyssä ja verkkokeskustelussa osoitteessa otakantaa.fi. Ehdotusten mukaan tavoitteena on […]

6.5.2015

Uuden ajan demokratiapalvelut tehdään yhdessä

Oikeusministeriö uudistaa kansalaisten sähköisiä vaikuttamispalveluja käyttäjälähtöisemmiksi. Ajankohtaista juuri nyt on nykyisen demokratia.fi-sivuston uudistaminen. Sitä kehitettiin yhdessä sivun nykyisten ja potentiaalisten […]